Aktiehandel

Organiserad handel i IES-aktien sker dagligen kl 9.00-17.30 via Mangoldlistan. För orderläggning – kontakta din bank eller depåförvaltare.

Mangoldlistan >>

Rapporter

Årsredovisningar distribueras endast elektroniskt.

Årsredovisning 2017 [PDF] >>

Aktieägare

IES har idag närmare 2 000 aktieägare.
De 10 största ägarna är per 2018-03-29:

Danica Pension 8,61%
Alf Sollevi 8,42 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Luxemburg 6,32 %
Lupinia AB 3,24 %
HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Schweiz 3,18 %
Banque Carnegie Luxembourg S.A., Luxemburg 2,29 %
Stefan Lindskog 1,97 %
Muirfield Invest AB 1,91 %
JP Morgan Bank Luxembourg, Luxemburg 1,72 %
SIX SIS AG, W8IMY, Luxemburg 1,64 %
Övriga 60,70 %
Totalt 100,0%