Aktiehandel

Organiserad handel i IES-aktien, vilken har skett via Mangoldlistan, är handelsstoppad tills vidare. Detta med anledning av bland annat de strukturella arbeten som pågår i IES och intressebolag. I dagsläget kan inte lämnas någon tidpunkt för återupptagandet av handeln.

Extra Bolagsstämma
29 september
– Styrelsekomplettering

För att vara till fullo beslutsför i enlighet med aktiebolagslag och bolagsordning, kompletterades styrelsen vid extra bolagsstämma onsdagen den 29 september 2021 genom enhälligt beslut med nyval av tillkommande ledamöter: Peter Sundberg samt Jonas Wiwen-Nilsson.

Aktieägare

IES har idag närmare 2 000 aktieägare.
De 10 största ägarna är per 2021-03-31
(Förteckningen kommer att uppdateras i början på oktober efter Euroclears avstämning)

Futur Pension 8,70 %
Sollmedco Aktiebolag 5,65 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Luxemburg 4,55 %
Lupinia AB 3,89 %
Holmsvanen AB 3,41 %
Carl Gustaf Peter Flach 2,97 %
Alf Sollevi 2,38 %
UBP SA, Switzerland 2,13 %
Muirfield Invest AB 2,04 %
Stefan Lindskog 1,76 %
Övriga 62,52 %
Totalt 100,0%