HPE Hewlett Packard Enterprise
Shift to digital transforms construction management at Interoc

HPE Pointnext delivers Legal Assurance as a Service with Lequinox Solution

Interoc is a Swedish construction firm with revenues of €40m. To ensure it remains rock-solid on industry compliance, and to better manage its numerous construction projects, the business has switched from paper-based reporting to an all-digital, cloud-based solution. The switch has generated cost savings, reduced risk and strengthened Interoc’s position in the market.

Läs mer >>

HPE Hewlett Packard Enterprise
Experience the Future of Quality Management – Today

by Steve Fearn, Distinguished Technologist, HPE Pointnext

”It’s hard to think of a set of processes that’s more crucial to a manufacturer’s success than quality management – especially given today’s accelerated production schedules and the proliferation of options and extras, amounting almost to customization, on many manufactured goods. Yet many quality assurance and control processes remain dependent on manual and human inputs to a quite surprising extent….”

Läs mer >>

HPE Hewlett Packard Enterprise / HPE Voices (IDG)
Så digitaliserar du dina processer med full spårbarhet och regelefterlevnad

Digital transformation skapar många utmaningar. Men det finns smarta lösningar som inte bara hanterar utmaningarna, de skapar också helt nya möjligheter.

Tänk dig en lösning som låter dig digitalisera dina processer på ett sätt som ger full transparens och spårbarhet, interoperabilitet, full regelefterlevnad och sekretess. Den är dessutom decentraliserad och kan anslutas till en stor mängd olika applikationer.

En sådan lösning för informationshantering har potential att lösa de två största utmaningarna alla företag och organisationer står inför just nu, att information ska vara säker och ökade krav på lagring och spårbarhet.
– Den här lösningen bygger på en infrastruktur som heter Lequinox och kan användas i flera olika branscher och inom offentlig verksamhet. Den ger möjlighet att digitalisera många olika typer av processer, även vissa som tidigare inte varit möjliga att digitalisera, säger Björn Franzén, affärsutvecklingschef på HPE som har globalt avtal för att tillhandahålla Lequinox-tekniken….

Läs mer >>

HPE Hewlett Packard Enterprise / HPE Voices (IDG)
Tjänsten som hjälper dina kunder att tackla GDPR

I stort sett alla företag och myndigheter brottas med GDPR just nu. Samtidigt pågår en enorm digital transformation där analoga processer blir digitala och behovet av att kunna interagera internt och externt på ett säkert sätt ökar.

Som ett led i att lösa dessa utmaningar har Hewlett Packard Enterprise ingått ett globalt avtal med Lequa för att tillhandahålla den digitala plattformen Lequinox. En lösning som gör det möjligt även för kunder som hanterar sekretesskänslig information att börja använda molntjänster.

Det placerar dig som moln- och tjänsteleverantör i en ny strategisk position. Genom att erbjuda nya tjänster baserat på Lequinox kan du hjälpa dina kunder med deras tuffaste utmaningar.
– Som leverantör har du möjlighet att skapa helt nya tjänster som fokuserar på verksamheten. Du kan ge affärsvärde för din slutkund och samtidigt påvisa att regelverk och legala krav efterlevs, säger Björn Franzén, affärsutvecklingschef på HPE.

Plattformen är byggd med säkerhet i åtanke redan från början, privacy by design. Det här gör att de allra flesta organisationer har möjlighet att adressera regelverk och digitalisering utan stora kapitalinvesteringar och implementation i egna datahallar

Läs mer >>

Framtidens kommuner och regioner
Skärpta regler för datasäkerhet – svensk teknik klarar kraven

Larmen om IT-läckor, data­intrång och stulna identiteter blir allt vanligare. Snart skärps kraven på kommuner och landsting att ha en säker, digital kommunikation med spårbarhet. En teknik som klarar kraven är svensk och heter Lequinox.

Papper och pärmar är snart ett minne blott. Men när informationen och processer blir digitala, ökar kraven på säkerhet och spårbarhet, alltså att i efterhand kunna ta reda på vem som gjort vad och när.
– Inte minst för socialtjänsten, sjukhusen och myndigheter som hanterar sekretessbelagd information är säkerhet och integritet av yttersta vikt, säger Björn Franzén, affärsutvecklare på HPE Pointnext.
– Det gäller inte bara inom den egna organisationen, utan framför allt när man kommunicerar med externa parter, kanske med en annan kommun, sjukhus eller myndighet inom eller utanför Sveriges gränser. Då är det otroligt viktigt att man inte delar ut känslig information till obehöriga.
– Och de legala kraven är ställda utifrån ett företagsperspektiv, så när man ska skapa spårbarhet, måste man inte bara kunna visa vem som gjort vad utan också i vilken roll personen gjort det, säger Björn Franzén…

Läs mer >>

Computer Sweden
Plattform för partner lyfter molnaffären för HPE

Svenska partner har redan börjat hitta de första affärerna från Cloud 28 Plus, den nya molnportal för partner som HPE bygger upp i Europa.

Det nya Hewlett Packard Enterprise, HPE, börjar ta form på allvar nu efter att den tidigare it-jätten styckats upp i två delar. Det gäller även på partnersidan. För även om HPE:s svenska kanalchef Patrik Isberg hämtades till sin roll från den direktsäljande delen av bolaget är han idag mån om att sjunga partnerledets lov.

Den nya strategin är att satsa helt på hybrid it. Den konkreta innebörden av det är att HPE främst utgör en plattform, medan det är partnerledet som är själva grädden på det hybrida molnmoset …

Läs mer >>

IT-kanalen
IT-Total AB och TRACE levererar digital dagbok baserad på Lequinox-teknologin

Interoc VVS AB är en av de kunder som är först ut att använda den digitala dagboken från TRACE

Med hjälp av den digitala dagboken kan Interoc digitalisera dokumentationsprocessen vid en entreprenad. I praktiken ger detta betydande vinster i form av tidsbesparing och minskade kostnader, samtidigt som den möjliggör förbättrad spårbarhet i processen för alla deltagande parter. Just möjligheten till spårbarhet för alla parter är en central funktion både under och efter ett projekt.

Den digitala dagboken supporteras av en ny teknologi på marknaden som heter Lequinox och som idag distribueras via IT-Total och Hewlett Packard Enterprise (HPE). Denna teknik gör dt möjligt att digitalisera processer samtidigt som spårbarheten fördelas till alla parter. På detta sätt kan alla i en interaktion påvisa vem som gjort vad, med vem, i vilken roll och vid vilken tidpunkt.

Tekniken möjliggör bland annat säker identifiering, rollbaserad signering, kryptering av digitala dokument och automatisk spårbarhet. Hanteringen av dokument uppfyller alla regler och lagar och sparas med hänsyn till äganderätten i decentraliserade arkiv kopplade till respektive deltagande företag…

Läs mer >>