IES verksamhet är att förvalta bolagets ägande i Lequa AB

IES har gått från att vara ett operativt bolag till att vara ett av grundstenarna till bolaget Lequa. IES verksamhet är idag att förvalta sin ägarandel om 45% i Lequa AB med dotterbolag.

IES Internet Express Scandinavia AB (publ) har närmare 2 000 aktieägare. Eftersom Lequa verkar som ett privat bolag är IES idag den enda kanalen för den som vill investera i bolaget Lequa.


Styrelse

Lequa AB

Lequa AB har utvecklat Lequinox® trust service platform som distribueras direkt av Lequa eller via globalt etablerade partners.

Lequinox-plattformen hjälper företag och myndigheter som vill digitalisera sina processer med att hantera säkerhet och regelefterlevnad genom att introducera roller kopplade till identiteter och policybaserad validering av individer, organisationer och myndigheter.

Den distribuerade Lequinox-teknologin (distributed ledger technology) säkerställer spårbarhet, ansvar och interoperabilitet för alla parter globalt i digitala interaktioner samtidigt som den skyddar integritet, konfidentiell information och äganderätt för både system och utrustning/produkter.


Läs mer om lösningen:
www.lequinox.com >>