Aktiehandel

Idag finns ingen organiserad handel med aktien. Styrelsen anser däremot att återaktivering av ordnad handel i aktien är av vikt för bolaget. Tidpunkt för detta kan dock inte lämnas i dagsläget.

Nyemission – 2022-07-14

IES styrelse har idag beslutat att avsluta företrädesemissionen, vilken avslutas på en teckningsnivå om 23,37%.

Den riktade emissionen är avslutad sedan tidigare.Styrelsens kommentar

IES styrelse fortsätter arbetet med att finna alternativa finansieringsmöjligheter, vilket innefattar dialog med externa intressenter och fordringsägare, samt att på andra sätt tillföra kapital till IES.

Årsstämma 2022

IES Internet Express Scandinavia AB (publ) org.nr. 556559-1210 avhöll  årsstämma måndagen den 27 juni i Malmö.

I alla punker på agendan röstades enhälligt i enlighet med framlagda förslag, inklusive bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission.

IES – Årsredovisning 2021.pdf

Aktieägare

IES har idag närmare 1 500 aktieägare.
De 10 största ägarna är per 2022-03-31:

Alf Sollevi 22,88 %
Futur Pension   6,71 %
Sollmedco Aktiebolag 6,19 %
SEB S.A. Luxemburg 3,51 %
Lupinia AB 3,00 %
Holmsvanen AB 2,63 %
Carl Gustaf Peter Flach 2,29 %
UBP SA, Switzerland 1,65 %
Muirfield Invest AB 1,58 %
Nordica Life, Bermuda 1,04 %
Övriga 48,52 %
Totalt 100,00%