HP har tecknat avtal för användning av Lequinox-teknologin med världens minsta operatör. Avtalet löper över 5 år.

Law 6