IES verksamhet är att förvalta bolagets ägande i Lequa Net AB

IES har gått från att vara ett operativt bolag till att förvalta sin ägarandel om 100% i Lequa Net AB.

IES Internet Express Scandinavia AB (publ) har ca 1 500 aktieägare. Eftersom Lequa Net verkar som ett privat bolag är IES idag den enda kanalen för den som vill investera i bolaget Lequa Net.


Styrelse

Lequa Net AB

Lequa Net har utvecklat Lequinox® platform som distribueras direkt av Lequa Net eller via globalt etablerade partners.

Lequinox® metodologi och teknologi hjälper organisationer – internt såväl som externt – med legalitet, interoperabilitet, integritet och regelefterlevnad genom att stärka existerande eller framtida applikationer och tjänster, samt andra teknologier.


Läs mer om lösningen:
www.lequanet.com >>